Hemen Ulaşın
me@melikeguray.com

Kişilik ve Zeka Testleri Hizmetleri

Kişilik Testleri

Bireysel Kişilik Değerlendirmesi

Bireysel kişilik testleri, bireyin karakteristik özelliklerini, davranış kalıplarını ve duygusal tepkilerini değerlendirir. Bu testler, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

İlişki ve İletişim Stilleri Analizi

Bu testler, bireylerin ilişki kurma ve iletişimde bulunma tarzlarını değerlendirir. İlişkilerdeki güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirlemek, daha sağlıklı ve anlamlı bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.

Stres Yönetimi Profil Analizi

Stres yönetimi testleri, bireylerin stresle başa çıkma becerilerini değerlendirir. Bu, kişinin stresle başa çıkma stratejilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Zeka Testleri

Genel Zeka Testleri

Genel zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçer. Problem çözme, mantıksal düşünme, analitik yetenekler ve hafıza gibi zihinsel becerileri değerlendirir.

Hızlı Öğrenme ve Adaptasyon Analizi

Bu testler, bireylerin yeni bilgileri ne kadar hızlı öğrendiklerini ve değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağladıklarını değerlendirir.

Yaratıcılık ve Problem Çözme Yetenekleri Testi

Zeka testleri arasında yer alan bu kategori, bireylerin yaratıcılık seviyelerini ve problem çözme yeteneklerini ölçer. İnovasyona yönelik potansiyeli belirlemeye yardımcı olur.

Kariyer Uyumluluk Testleri

Yetenek ve İlgi Alanları Analizi

Bu testler, bireylerin sahip oldukları yetenekleri ve ilgi alanlarını belirler. Kariyer seçiminde doğru yönlendirmeler sağlar.

Meslek Kişilik Profili

İş dünyasındaki başarı için uygun meslek kişilik profili analizi, bireylerin işyerindeki performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.