Hemen Ulaşın
me@melikeguray.com

Çocuk ve Ergen Danışmanlığında CBT Uygulamaları

CBT’nin çocuk ve ergen danışmanlığında kullanımı, yaratıcı tekniklerle desteklenen ve işbirliği odaklı bir terapi sürecini işaret eder. Duygusal ifadeyi artırma, düşünce-davranış ilişkisini anlama ve çözüm odaklı hedef belirleme, bu yaklaşımın temel prensiplerindendir.

Adaptasyon ve Oyun Terapisi:

Çocuk ve ergenlerle CBT, genellikle oyun, resimleme ve diğer yaratıcı aktiviteleri içerebilir. Bu yöntemler, bireyin duygusal ifadesini kolaylaştırabilir ve terapötik süreci daha etkili hale getirebilir.

Eğitici ve İşbirliği:

CBT, çocuklar ve ergenlerle işbirliği içinde çalışan bir yaklaşımdır. Terapist, bireyin kendisini ifade etmesini ve sorunlarını anlamasını teşvik ederken, aynı zamanda eğitici bir rol üstlenir.

Düşünce ve Davranış İlişkisinin Anlaşılması:

CBT, bireyin düşünce kalıpları, duygusal tepkiler ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamasına yardımcı olur. Bu, bireyin sorunlarını daha etkili bir şekilde ele almasına ve çözmesine olanak tanır.

Hedef Belirleme ve Çözüm Odaklılık:

Terapist, bireyle birlikte hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl adımlar atılacağını planlar. CBT, çocuk ve ergenlere yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaları için araçlar sunar.

Duygusal Regülasyon ve Problemlerin Çözümü:

Çocuk ve ergenlerle CBT, duygusal regülasyon becerilerini geliştirmeye ve sorunları çözmeye yönelik stratejileri içerir. Olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek, bu süreçte önemli bir adımdır