Hemen Ulaşın
me@melikeguray.com

Bireysel Danışmanlık

Danışan ile danışman arasında birebir gerçekleştirilen bir süreçtir ve psikolojik değerlendirme ile psikoterapötik müdahaleleri içerir. Bu süreç, yapılandırılmış, amaca yönelik ve danışan ile psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanır. Danışmanlık sürecinde temel amaç, bireyin psikolojik iyilik halini artırmaktır. Aynı zamanda, problem çözme, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme gibi konularda bireylere ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi, çeşitli kuramlar ve uygulamalar içeren bir dizi yöntemi içerir. Ancak bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış yöntemler arasında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Interpersonel Terapi gibi yöntemler öne çıkar ve daha hızlı, başarılı sonuçlar elde etmekte etkilidir.

Başlıca Uzmanlık Alanlarım:

 • Depresyon ve Hamilelikte Depresyon
  • Duygusal iyilik halini etkileyen bir durumu anlamak ve yönetmek için destek.

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Takıntı ve zorlayıcı davranışlarla baş etme stratejilerini geliştirmek için destek.

 • Anksiyete Bozuklukları
  • Sosyal, yaygın, panik, özgül fobi gibi çeşitli anksiyete bozukluklarına yönelik anlayış ve başa çıkma stratejileri.

 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteyle başa çıkma becerilerini güçlendirme.

 • Nöroçeşitlilik ve Nörogelişimsel Bozukluklar
  • Otizm Spektrum gibi nöroçeşitlilikleri anlama ve destekleme.

 • Bağımlılıklar
  • Madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıkla mücadele stratejileri.

 • Fobiler
  • Belirli korkular ve kaygıları anlama, yönetme ve azaltma.

 • Kişilik Bozuklukları
  • Borderline, narsisistik, antisosyal gibi kişilik bozukluklarına yönelik anlayış ve destek.

 • Yeme Bozuklukları
  • Anoreksiya, bulimiya gibi yeme bozukluklarıyla baş etme stratejileri.

 • Öfke Kontrolü
  • Öfke yönetimi becerilerini geliştirme ve sağlıklı iletişim stratejileri.

 • Kayıp Ve Yas Süreci
  • Kayıp, ölüm ve yas sürecinde duygusal destek ve baş etme stratejileri.

 • Bipolar Bozukluk
  • Manik ve depresif dönemler arasında denge sağlamak için destek.

 • Somatoform Bozukluklar
  • Somatik şikayetlere odaklanan bozukluklara yönelik anlayış ve müdahaleler.

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Travmatik olaylara tepki olarak ortaya çıkan belirtilerle baş etme stratejileri.

 • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Cinsel işlev bozukluklarına yönelik anlayış ve cinsel sağlık stratejileri.

 • Şizofreni
  • Şizofreni belirtileriyle başa çıkma ve destekleme.